MURPHYHO ZÁKONY VE VČELAŘENÍ

Měl jste již někdy pocit, že musejí existovat nějaké všeobecně platné zásady, nějaké základní principy, zásadní dùvody, proč se navzdory všem opatřením některé věci nedaří? Nedivte se již Vždy princip, z něhož profesionálově již po léta čerpali útěchu, kdykoli se nějaký projekt nezdařil, je Murphyho zákon. Protože má univerzální platnost, lze ho aplikovat na všechny aspekty včelaření.

Nikdo není vùči tomuto zákonu imunní!

Jestliže mùže něco špatné dopadnout, jisté je že se tak stane!

  1. Zákony, které mají základní platnost

  Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.

  Nejvíce rozšířeným mýtem o včelaření je ten, že včely jsou chovány.

  Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe.

  Největší radost ze včelařeni mají ti, kdo mají minimální nároky na užitek z něho.

  2. Základní Murphyho zákony o tom, kterak vést včelstva

  „Vést včelstva“ ve včelaření znamená, že si včely dovedou poradit samy jak přežít, navzdory včelaři.

  Jednoduché řešení nějakého problému při včelařeni se objeví okamžitě potom, když jste nastrojili řešeni obtížné.

  Kladným výsledkem toho, že jste nic neudělal, když jste byl při řešení nějakého včelařského problému v rozpacích, je uspokojení, že jste aspoò situaci nezhoršil.

  Jestliže jste na pochybách, jak řešit nějaký včelařský problém, nedělejte nic — problém zmizí sám.

  Uteplováni včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál.

  Je velmi pravděpodobné, že bude pršet v den, kdy plánujete práci se včelami, než v den předcházející nebo následující.

  3. Murphyho zákony, které ovládají rojeni nebo jeho kontrolu

  Rojeni včelstev záčíná právě v době, kdy odjíždíte ze stanoviště.

  Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi.

  Pravděpodobnost, že právě nalezený roj ulétne roste úměrně s velikostí roje.

  Včely se rojí vždy když nemùžete najít roják nebo dojdou rezervní úly.

  Bezpečný zpùsob jak snížit počet zjištěných rojù na vaši včelnici, je ten, že přijdete-li na včelnici, nikdy roje hledat nebudete.

  4. Murphyho zákony, jimiž se řídí chov matek a jejich přidávání

  Matku nejsnáze najdeme, když ji nepotřebujeme nalézt.

  Nádherný plod objevíte ve včelstvu, o kterém jste se domníval, že je bez matky, a to právě následující den po objednáni nové, drahé matky.

  Obtíže s přidáváním nových matek rostou úměrně s jejich cenou.

  5. Murphyho zákony, jimiž se řídí bodáni včel

  Naše reakce na včelí bodnutí se zvětšuje úměrně s tvrzením, že včelí bodnutí je pro nás bez účinku.

  Pečlivě nasazený závoj nás nemùže uchránit před popuzenou včelou, která nás chce bodnout za každou cenu.

  Rukavice, které by spolehlivě chránily před bodnutím, neexistují.

  Kotníky a drobné klouby prstù vylučují feromonùm podobné látky, které jsou mimořádně přitažlivé pro popuzené včely.

  6. Murphyho zákony o vědomostech týkajících se včelaření

  Úplná znalost včelařeni je vyloučena, nebo čím více se člověk učí, tím více dochází k poznáni, že se musí učit ještě více.

  Tou měrou, jak budou vaše vědomosti týkající se včelařeni rùst, budou se vaše znalosti včelaření zmenšovat.

  Když se nakonec naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní.

  Váš absolutně brilantní nápad, který měl zrevolucionovat včelaření, byl již v roce 1851 vyzkoušen Langstrothem a od tě doby publikován ve včelařských časopisech nejméně třikrát.

  Vždy se najdou aspoò dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichùdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy.

  7. Murphyho zákony týkající se vybaveni včelaře
  Tendence dýmákù uhasnout se zvětšuje s agresivitou včel.
  Pravděpodobnost, že zapomenete vzít s sebou na vzdálenou včelnici dùležitou pomùcku, je úměrná vzdálenosti vaší včelnice od vašeho bydliště.
  Že se mračí a zvedá vítr, je přímým dùsledkem toho, že jste si nasadili ochranný závoj a rozdělali oheò v dýmáku.

  8. Murphyho zákony, jimiž se řídí produkce medu

  Dobrovolní pomocnici se objeví vždy právě v době po vytáčeni medu a jeho plnění do sklenic.

  Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med.

  Včelařením mùžete vydělat peníze - až 2 Kčs za hodinu.

  9. Murphyho zákony pro začátečníky

  Včelstva se zkušeným včelařùm dodávají mírnější než včelařùm začátečníkùm.

  Objednané včelí matky dojdou vždy poštou právě v pátek odpoledne po její poslední roznášce.

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates