STEPHEN KING

Knihy

Romány a povídky


Rok Orig. název Èeský název
1974 Carrie Carrie
1975 'Salems's Lot Prokletí Salemu
1977 Rage Hnìv
1977 The Shining Osvícení
1978 Night Shift Noèní smìna
1978 The Stand {Svìdectví }
1979 The Long Walk Dlouhá cesta
1979 The Dead Zone Smrtící zóna
1980 Firestarter Žháøka
1981 Roadwork Silnièní práce
1981 Cujo Cujo
1982 The Running Man Running man
1982 The Dark Tower Temná vìž I
1982 Different Seasons Nadaný žák
1983 Christine Christina
1983 Pet Sematary Øbitov zvíøátek
1983 Cycle of the Werewolf Cyklus vlkodlaka
1984 The Talisman Talisman
1984 Thinner Hubenìjší
1984 The Eyes of the Dragon Draèí oèi
1985 Skeleton Crew Hodina dìsu
1986 It To
1987 The Dark Tower II Temná vìž II
1987 Misery Misery
1987 The Tommyknockers Tommyknockeøi
1988 Nightmares in the Sky Noèní mùry na obloze
1989 The Dark Half Temná pùle
1990 The Stand:The Complete & Uncut Ed. Svìdectví
1990 Four Past Midnight Ètyøi po pùlnoci
1991 Needful Things Nezbytné vìci
1992 The Dark Tower III Temná vìž III
1992 Dolores Claiborne Dolores Claibornová
1993 Gerald's Game Geraldova hra
1993 Nightmares and Dreamscapes Noèní mùry a sny
1994 Insomnia Nespavost
1995 Rose Madder Rose Madder
1996 The Green Mile 1-6 Zelená míle 1-6
1996 Desperation Beznadìj
1996 The Regulators Strážci zákona
1997 The Dark Tower IV Temná vìž IV
1998 Bag of Bones Pytel kostí
1999 The Girl Who Loved Tom Gordon Dívka která milovala Toma Gordona
2000 Dreamcatcher Pavuèina snù
2001 Writing ... O psaní

Ostatní

Rok Orig. název Èeský název
1988 Nightmares in the Sky Noèní mùry na obloze
19?? Dance Macabre .....

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates