James HerriotJAMES ALFRED WIGHT, Scottish-born veterinarian and writer (b. Oct. 3, 1916, Glasgow, Scotland--d. Feb. 23, 1995, Thirlby, near Thirsk, Yorkshire, England), beginning with the U.S. publication of All Creatures Great and Small (1972), charmed millions of fans around the world with humorous fictionalized reminiscences of his life as a rural veterinarian in the Yorkshire Dales, particularly in the years…

James Herriot sa narodil ako James Alfred Wight dòa 3. októbra 1916 v Glasgowe v Škótsku, stal sa veterinárnym lekárom a spisovate¾om. Tvorbu zaèal americkou publikáciou „ All Creatures Great and Small“, v roku 1972. Zaujal a získal mnohých fanúšikov na celom svete s humornými fiktívnymi príbehmi, ktoré boli inšpirované jeho praxou ako vidieckeho veterinára v Yorkshire, v Dalese. Zomrel v Anglicku, dòa 23. februára 1995 v Thirlby, blízsko mesta Thirsk, v jeho milovanom Yorkshire.
Okrem starých známych - doktora Herriota, jeho šéfa Siegfrieda Farnona s bratom Tristanom, pani Pumphreyovej, majite¾ky pekinského psíka Trickiho Woo, sa v populárnych veterinárových spomienkach stretneme aj s novými postavami. Celá plejáda majite¾ov zvierat, vidieckych farmárov i mestských obyvate¾ov, lipnúcich na svojich psíkoch a maèkách, pozorne sleduje, èi mladý veterinár dobre ošetruje ich miláèikov. A veru prekérnym situáciám sa nevyhne. Napríklad vyhlási kravu za nevylieèite¾ne chorú a ona sa uzdraví, alebo keï má vyšetri suèku bernardína, ktorá si zúrivo stráži svoje šteniatka. Do nieko¾kých povážlivých situácií sa dostane aj v rámci svojho dvorenia statkárskej dcére Helene Aldersonovej, urastenej dievèine, ktorá sa na zdesenie konzervatívneho okolia rozhodne chodi v nohaviciach.

Knihy

Obrázok Názov
Keby tak vedeli hovori
To by sa zverolekárovi nemalo sta
Nerušte spiaceho zverolekára
Zverolekár v službe
Zverolekár v zelenom
Lietajúci zverolekár
Zverolekár to nemá ¾ahké
Zverolekár v jednom kole
Zverolekár na mori
Zverolekárovi ve¾kí a malí priatelia"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates