Diskografia Roxette

Pearls Of Passion 31.10.1986 a 27.10.1997
Dance Passion 1987 - LP
Look Sharp! 24.10.1988
Joyride 27.3.1991
Tourism 24.8.1992
Crash! Boom! Bang! 8.4.1994
Favorites From Crash! Boom! Bang! 2.9.1994
Rarities 9.2.1995
Don't Bore Us, Get To The Chorus! 23.10.1995
Baladas en Espanol 28.10.1996
Have A Nice Day 22.2.1999
Baladas en Espanol -- HAND Edition 1999
Don't Bore Us -- Get To The Chorus US 2000
Room Service 2.4.2001
The Ballad Hits 4.11.2002
The Ballad Hits + BONUS 4.11.2002
The Pop Hits 24.3.2003
The Pop Hits [limited E.P.] 24.3.2003
Charm School 14.2.2011
A Collection of Roxette Hits - Their 20 Greatest Songs 16.10.2006

Všechno to zaèalo už docela dávno, v 70. létech...

Per Gessle: zpìvák, kytarista a skladatel, èlen nìkolika švédských hudebních skupin. Jeho první skupina, kterou zakládal v roce 1976 se jmenovala Grape Rock, která se v roce 1978 pøejmenovala na. Gyllene Tider (Zlaté èasy) a s pøestávkami funguje dodnes. Je to jedna z nejznámìjších švédských kapel. První album této se se stejnojmenným názvem jako jméno skupiny rázem stalo hitem a v celém Švédsku. Nastala masová histerie po Gyllene Tider. Stejnì tak i alba následující, "Moderna Tider" 1980 (Moderní èasy), "Puls" 1982 (Puls), se prodávaly ve stotisícikusových nákladech. Vyjímkou bylo ètvrté album, které je nazpíváno na rozdíl od pøedchozích v angliètinì a neslo název "Heartland Café" 1984. Byl to vlastnì pokus o proniknutí na mezinárodní scénu. Album vyšlo pod hlavièkou Roxette i v americe, jako EP s názvem "Heartland" s 6 skladbami, ale prùlom mìl nastat teprve o nìco pozdìji. Celkovì se tohoto alba ve Švédsku prodalo "jen" 50 000 ks, což by pro každého jiného švédského umìlce byl úspìch, ale ne pro Gyllene Tider. Bìhem let 1983 a 1985 vydal Per ještì dvì solová alba ("Per Gessle" a "Scener"). V roce 1997 vyšlo další sólové album s názvem The World According To Gessle. Vìtšinu písnièek pro Roxette skládá on. Skládá ale i pro jiné interprety, namátkou bych vybral Belindu Carlslie. Marie Fredriksson: nejdøíve zpívala se skupinou Strul, pozdìji s Mamas Barn, ale nejvìtšího úspìchu dosáhla jako sólová zpìvaèka. Do roku 1986 vydala dvì, ve Švédsku veleúspìšná, alba, "Het Vind" 1984 (Horký vítr) a "Den Sjunde Vagen" 1985 (Sedmá vlna). A jak tedy vznikla skupina Roxette? Byl to Perùv nápad a èásteènì také nápad Rolfa Nygrena, šéfa švédské EMI. Per mel pro svou sólovou desku pøipraven materiál ve švédštinì, ale Nygren mu poradil, aby to pøeložil do angliètiny a zazpíval se zpìvaèkou. První, které nabídli spolupráci, odmítla a tak Pera napadlo dát se dohromady s Marií. Znal ji totiž z nahrávacích zkoušek, které mìli v jedné hale. Ona dokonce hostovala na nìkolika písních Gyllene Tyder jako zadní hlas. Slovo dalo slovo a tak vznikla skupina Roxette. A co to slovo vlastnì znamená? Je to dívèí švédské jméno a zároveò také název písnièky Perovy oblíbené kapely Dr. Feelgood ze 70. let.

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates