Jules Verne


(8.2.1828 - 24.3.1905)


"Zakladatel vìdecko-fantastické literatury"


Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpøekládanìjších francouzsky píšících autorù vùbec, přichází na svět 8. února roku 1828 v Nantes jako syn advokáta. V mládí Verne studuje práva v Nantes a poté v Paříži, po studiích pak pracuje na burze. Literární ambice má Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka pařížského Théatre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Na poèátku své umělecké kariéry se Jules Verne pokouší o tvorbu dramatickou, nemá ale se svými dramaty úspěch - na dráhu romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románù (např. "Pět neděl v balóně" {Cinq semaines en ballon} 1863), vydávaných v ediční řadě "Podivuhodné cesty" u nakladatele Hetzela. 

Záhy se pak Jules Verne stává světoznámým spisovatelem pro mládež (i když sám si přeje napsat "román o vědě" pro dospělé), svými, poutavým stylem psanými dobrodružnými romány, v nichž jsou zobrazeny nejrùznější, ve Vernově době (zatím) neexistující, technické vynálezy, se stává zakladatelem nového literárního žánru, tzv. sci-fi, tj. vědecko-fantastické literatury, zároveň jimi neskrývaně sleduje výchovné cíle. Jules Verne věří, že rozvoj moderní techniky povede zároveň k rozvoji lidské společnosti, že přispěje k sociálnímu a morálnímu pokroku lidstva. V tomto smyslu vznikají jedny z nejznámějších Verneových děl (verneovek) - "Cesta do středu země" (Voyage au centre de la Terre, 1864), "Cesta ze Země na Měsíc" (De la Terre á la Luna, 1865), "Dvacet tisíc mil pod mořem" (Vingt mille lieues sous les mers, 1877), "Tajemný zámek v Karpatech" (Le Chateau de Carpathes, 1882), "Vynález zkázy" (Face au drapeau, 1896)... 

Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokroku a změny - tento svět se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech "Děti kapitána Granta" (Les Enfants du capitaine Grant, 1868), "Patnáctiletý kapitán" (Un Capitaine de quinze ans, 1878) či "Dva roky prázdnin" (Deux ans de vacanses, 1888). Po porážce Francie Pruskem v prusko-francouzské válce v roce 1870 pak Jules Verne zachycuje ve svém románu "Ocelové město" (Les Cinq Cents Millions de la bégum, 1879) změnu francouzského vlasteneckého cítění, obrátivšího se proti Němcùm. Jules Verne je autorem mnoha dalších románù, a již cestopisných či těch, které spadají do kategorie románù vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny světové literatury pro mládež, jen málokdo se v dětství s jeho tvorbou nesetkal, jeho knihy, především pro chlapce, znamenají podobný zážitek jako knihy dalšího velikána dětské dobrodružné literatury, německého spisovatele K. Maye. Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 žije a tvoří.

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates