MICHAEL CRICHTON


(* 23. október 1942 - † 4. november 2008)Michael Crichton (* 23. október 1942, Chicago, USA - † 4. november 2008, Los Angeles) bol americký spisovate¾, scenárista, producent a režisér. Nazývajú ho „otec techno-trileru“. K jeho najúspešnejším dielam patria knihy Jurský park, Hranica èasu a Kongo. Do roku 2006 sa predalo viac ako 150 miliónov výtlaèkov jeho kníh, ktoré boli preložené do tridsiatich jazykov a dvanás z nich bolo sfilmovaných. Bol tiež tvorca úspešného televízneho seriálu Pohotovos.


Autor Jurského parku objavil nanotechnológie - a ovládol kníhkupectvá. Michael Crichton pomerne slušne ryžuje na sci-fi nápadoch, ktoré vkladá do výborných thrillerov. Jeho prvé knihy ako Kmeò Androméda èi Gu¾a boli ve¾mi originálne, dodnes patria ku klasikám žánru. Jurrasic Park èi Timeline už sú však iba dobre napísané odvary toho, èo v scifi fièí dobrých pädesiat rokov. Nanotechnológie sa v nej objavili zaèiatkom 90. rokov v knihe Grega Bara Queen of Angels a po òom v dielach mnohých mladých autorov, èasto žien. Dej sa nejak príliš od Jurrasic Parku. V nevadskej púšti zlyhal experiment a z laboratória ušli nanoroboti. Sú samoreprodukovate¾ní a vedia sa uèi zo skúseností. Hrôza prichádza k civilizácii a treba ju znièi. Crichtonova kniha je tento mesiac bestseller èíslo 1 všetkých najväèších amerických novín, ako sú Los Angeles Times, Washington Post èi New York Times. Vyhráva aj v rebríèku Publishers Weekly a internetového kníhkupectva Amazon.

"Spájajte sa a množte sa, niet iného zákona, iného cie¾a okrem lásky."
Maurice Maeterlinck
Skola v prirode - Vysoke Tatry
Profile for roxetak
Využívanie multimiliardového navigačného systému, družíc a satelitov na hľadanie plastových krabičiek "tupperware".
Fun, sport, tourism, adventures and treasures with surprise. :-) :-P :-D
This template downloaded form free website templates